Gmina Gródek nad Dunajcem
IPmap Portal 2.8.0
inspe-projekt.pl
Pobieranie danych .....
Warstwy bazowe
Ortofotomapa 2015
Sieć komunikacyjna
Studium uwarunkowań
MPZP
Plansza 1
Plansza 2
Ewidencja
Działki
Budynki
Układ WGS84 :
Układ 2000 :